8. HARİKAYI EN İYİ FİYATLARLA KEŞFEDİN
HAVUZLU MAĞARA SUİTLER
VE BALAYI PAKETLERİ İÇİN
REZERVASYON YAP

GÖRE’NİN TARİHÇESİ

Göre, 1553 tarihli tapu sicil defterinde, Niğde sancağına bağlı bir köy olarak kayıtlıdır. Peki ondan öncesi? Bilemiyoruz. Ancak, eski Göre’nin kurulu olduğu yerden, ( Hisar adı verilen bazalt kütlenin dibinden) Göre Çayına inen kaçış tüneli, Göre’nin tarihini çok eskilere götürüyor. Göre’nin de yer aldığı Kapadokya yöresi, güvenliğin yetersiz olduğu eski çağlarda, insanlara korunaklı bir yurt olmuştur. Çünkü, Erciyes Dağı’nın püskürüğü olan ve bu yörenin doğal yapısını oluşturan tüf kaya, yumuşaktır, işlenmeye elverişlidir.

Güvenli barınaklar bu kayalar oyularak yapılmıştır. Günümüzde, yerin üstünde kat kat yükselen apartmanlar yerine, eskiden yerin altına kat kat inen barınaklar yapılmıştır. Yeraltı kenti dediğimiz bu barınaklar, Kapadokya yöresindeki pek çok yerleşim biriminin altında ya da yakınında bulunmaktadır. Yapılış tarihleri 4000-5000 yıl öncesine değin uzanmaktadır. Yeraltı kentleri, dışarıdan gelecek saldırılara karşı güvenli barınaklardı. Yeraltı kentinin bir tünelle daraltılan giriş kapısı, gerektiğinde, değirmen taşı biçiminde, sürgü taşı dediğimiz bir taşla kapatılarak, dışarıdan gelecek tehlike önlenmiş oluyordu. Göre’de de Nernek yöresinde, bir yer altı kenti bulunmaktadır.